1

Poziv na participaciju u radu Međunarodne konferencije ‘Sigurnost hrane za potrošače’ – Brčko 2024

Što zabrinjava potrošače? Zašto neke kompanije često rade greške u prodaji i proizvodnji? Kako upravljati incidentima povezanim s hranom? Koji su to novi pristupi komuniciranja s potrošačima u okviru provedbe kampanje „EU bira sigurnu hranu“? Koje poteze treba povući u vezi izloženosti akrilamidu u hrani? Na koji se način kontroliraju meso i mesne prerađevine, med, vino, maslinova ulja, pivo…?

To su neke od tema koje će biti na konferenciji.

Ciljevi međunarodne konferencije o sigurnosti hrane za potrošače u Brčkom od 8. – 9. 5. 2024. su unapređenje sistema sigurnosti i kvalitete hrane na entitetskoj, državnoj, evropskoj i međunarodnoj razini/nivou. Konferencija je mjesto okupljanja stručnjaka uključenih u poslovanje s hranom – (od proizvođača, trgovaca, distributera, hotelijera, kontrolnih kuća, veterinarskih organizacija i predstavnika zdravstvenih djelatnosti – bolnica i zavoda za javno zdravstvo, zatim predstavnika naučno-istraživačke zajednice, ministarstava, agencija i inspekcijskih službi do udruženja za zaštitu potrošača i drugih subjekata).

Vjerujemo da ćete naći temu zanimljivu i prihvatljivu i za Vas te da ćete nam se pridružiti u programu i pratećim sadržajima konferencije o sigurnosti hrane za potrošače te se dodatno umrežiti s ostalim učesnicima tog jedinstvenog stručnog događaja koji će dodatno osnažiti kvalitetu i sigurnost hrane ne samo u BiH već i zemljama u okruženju, odnosno u EU.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na email:
info@sigurnosthrane.eu