1

Od EU kampanje do projekta u BiH

Kako bi povećala informiranost potrošača pri svakodnevnom odabiru hrane i ukazala na visoke EU standarde koji jamče da je hrana u Europskoj uniji sigurna za konzumaciju, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u suradnji s Europskom agencijom za sigurnost hrane * (EFSA), najvišim savjetodavnim tijelom Unije u području sigurnosti hrane, i zajedno s partnerima iz raznih struktura drugu godinu zaredom uspješno provodi kampanju „EU bira sigurnu hranu“. 

Europski centar izvrsnosti potrošača (ECIP) već drugu godinu je u toj kampanji kao jedan od njezinih ponosnih partnera, a sve kako bi podržao napore u osvješćivanju potrošača o sigurnosti hrane. 

Ključne teme ovogodišnje kampanje su: Kako možemo smanjiti bacanje hrane, higijenom hrane utjecati na njezinu sigurnost i spriječiti bolesti koje se prenose hranom, izbjeći kontaminante te na koji način uvjeti u kojima se uzgajaju životinje utječu na kvalitetu i sigurnost naše hrane. Osim u Hrvatskoj, kampanja se provodi u još devet europskih zemalja – Austriji, Italiji, Španjolskoj, Latviji, Poljskoj, Portugalu, Finskoj, Grčkoj i Cipru.

Cilj je kampanje približiti potrošačima ponekad kompleksne i stručne informacije o sigurnosti hrane, informirati ih na jednostavan i lako razumljiv način te ih potaknuti na kritičko promišljanje o hrani koju konzumiraju. Osim o temama koje su u fokusu, potrošači mogu saznati više o sigurnosti nove hrane na tržištu, zdravlju bilja, alergenima, aditivima, ambalaži, dodacima prehrani i zdravlju pčela, a sve teme i korisni savjeti mogu se pronaći na posebnoj mrežnoj stranici EU bira sigurnu hranu (#EUChooseSafeFood).

ECIP s ponosom ističe činjenicu da za informacijama koje plasiramo putem naših komunikacijskih kanala postoji veliko zanimanje i među potrošačima Bosne i Hercegovine koji se na taj način informiraju i educiraju o onom što se radi u EU i susjednoj državi. Jer bi to voljeli imati i u BiH.

Zato smo na poziv brojnih potrošačkih udruga BiH i uz podršku državnih institucija prihvatili mogućnost da dio tog svog dragocjenog iskustva podijelimo i s potrošačima BiH pod nazivom „I BiH bira sigurnu hranu!“ te smo u suradnji s Agencijom za sigurnost hrane BiH, Ombudsmanom za zaštitu potrošača BiH, Federalnim agromediteranskim zavodom i brojnim privrednim subjektima pripremili od 25. – 27.10.2022. u hotelu Mostar u Mostaru međunarodnu konferenciju o sigurnosti hrane za potrošače pod nazivom „I BiH bira sigurnu hranu za potrošače!“.

Ovo je priča, koja je posebno u vrijeme pandemije, postala jako važna kako za potrošače tako za proizvođače, prerađivače, distributere, logističare i brojne druge subjekte u lancu prehrane i vode za piće.

Ovu priču predstavljaju oni bez kojih ne bilo hrane, ali niti proizvodnje, plasmana, trgovine, konzumacije, kontrole… Jer i BiH ima što pokazati i reći. I to na međunarodnom skupu.

*EFSA je europska agencija za sigurnost hrane koju financira Europska unija, a koja djeluje neovisno o europskim zakonodavnim i izvršnim ustanovama (Komisija, Vijeće, Parlament) te zemljama članicama. Zadaća EFSA-e je pružiti neovisne savjete koje podupire znanost s ciljem pomoći građanima Europske unije u donošenju informiranih odluka o hrani.

Osnovana je 2002. godine nakon niza prehrambenih kriza kasnih devedesetih godina prošlog stoljeća kako bi bila izvor znanstvenih savjeta i izvješćivanja o rizicima prehrambenog lanca. Stoga znanstveni savjet EFSA-e pomaže u zaštiti potrošača, životinja i okoliša od rizika povezanih s hranom, a riječ je o znanstvenicima iz cijele Europske unije i šire koji analiziraju, procjenjuju i savjetuju na temelju najnovijih dokaza o sigurnosti hrane i opasnosti za potrošače. Agenciju je pravno ustanovila Europska unija temeljem Uredbe (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani te su savjeti EFSA-e temelj za propise i zakone EU-a u području sigurnosti hrane.