KONTAKT


Ponosni partner u projektu
“EU bira sigurnu hranu” (2021. / 2022.) 
Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i
Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH)