Autori: Marjana PETERMAN, Tanja PAJK ŽONTAR, Dražen LUŠIČ
Autor za korespondenciju: Marjana PETERMAN

Ključne riječi: potrošač, sigurnost hrane, prava potrošača, zaštita potrošača

Sažetak:
Potrošač je zadnja karika u prehrambenom lancu i na taj je način izložen svim rizicima kojima je izložen cijeli lanac kao i rizicima vlastitog ponašanja i postupanja. Kroz zakonske propise i druge akte, država uređuje odnose između ekonomskih subjekata na tržištu i samih potrošača te nadzire njihovo poštivanje i provedbu. Time ostvaruje ciljeve zaštite zdravlja i interesa potrošača te sigurnost proizvoda i usluga na tržištu. Ekonomski subjekti na tržištu moraju osigurati sigurnost proizvoda (hrane) i usluga, a primjerenim i dostatnim informiranjem potrošača moraju osigurati potrošačima njihovu sigurnu uporabu. Danas je zaštita potrošača društveno, političko i normativno uređena. John F. Kennedy je u svojem govoru od 15. ožujka 1962. godine predstavio glavni motiv za zaštitu potrošača: „Potrošači smo svi mi. To je najveća ekonomska skupina, koja utječe, i na koju utječu, gotovo sve javne i privatne ekonomske odluke. Pa ipak, to je jedina važna grupa za čije se stavove najčešće uopće ne čuje.“