1

Zajednička kampanja zemalja članica EU i EFSA-e „EU bira sigurnu hranu“

Kakva je razlika između oznake „upotrebljivo do“ i „najbolje upotrijebiti do“ na deklaracijama hrane? Postoje li pravila higijene kojih bismo se trebali pridržavati kako bi naše obitelji bile sigurne? Trebamo li biti zabrinuti zbog prehrambenih aditiva? To su neka od pitanja europskih potrošača na koja odgovara kampanja „EU bira sigurnu hranu“ (#EUChooseSafeFood), i to kroz pojašnjavanje znanosti koja stoji iza sigurnosti hrane u Europskoj uniji. Na temelju uspješne prve faze, druga godina kampanje obuhvatila je niz novih tema.

Cilj kampanje je pomoći potrošačima u donošenju informirane odluke pri svakodnevnom odabiru hrane. Kampanja obuhvaća sve zemlje članice EU i nudi potrošačima praktične i prihvatljive informacije za kupovinu i konzumaciju hrane – od potpore u tumačenju deklaracija i razumijevanju aditiva do savjeta za pripremu i čuvanje hrane. U nedavno pokrenutoj drugoj godini kampanje potrošačima su dostupne nove informacije o zdravlju bilja, novoj hrani i dodacima prehrani.

Web stranica koja je sastavni dio kampanje dostupna je na službenim jezicima svih zemalja EU (https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/).

Europljani u dobi od 25-45 godina su ciljna skupina kampanje kojom će biti predstavljen i doprinos Europske agencije za sigurnost hrane zakonodavstvu EU koje štiti potrošače i cijeli prehrambeni lanac.

Sustav sigurnosti hrane u Europskoj uniji temelji se na znanstvenim savjetima koje pruža EFSA u suradnji s nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost hrane diljem Europe.

Europski potrošači su među najzaštićenijima i najinformiranijima u svijetu u pogledu rizika podrijetlom iz hrane. Zahvaljujući sustavu sigurnosti hrane EU, svaki europski građanin ima pravo znati kako se hrana koju konzumira proizvodi, obrađuje, pakira, označava i prodaje.