Autori: Stanka VADNJAL, Andrej KIRBIŠ, Ksenija ŠINIGOJ GAČNIK
Autor za korespondenciju:  Stanka VADNJAL

Ključne riječi: sledljivost, hrana, proces proizvodnje, subjekt u poslovanju s hranom, povlačenje, opoziv

Sažetak:
Osnovna važnost osiguranja sljedivosti je da, u slučaju utvrđenih nesukladnosti, subjekt u poslovanju s hranom može identificirati seriju (šaržu, lot) hrane i seriju sirovina koje su korištene u cjelokupnom prehrambenom lancu. Dakle, moguće je provesti ciljano povlačenje ili opoziv hrane s tržišta (zaštita zdravlja potrošača) te učinkovito informirati potrošače. S prepoznavanjem  serije neispravne sirovine možemo brzo djelovati unutar samog procesa proizvodnje te informirati i ostale subjekte u prehrambenom lancu. Sama sljedivost ne povećava sigurnost hrane i hrane za životinje, već omogućava njezinu transparentnost i kvalitetu.