Sukladno preporukama kompetentnih stručnjaka, renomirani i iskusni autori, eksperti u području znanosti o prehrani, sigurnosti hrane te javnog zdravlja, pozvani su sudjelovati izradi ove knjige kao i da svojim prilozima artikuliraju svoje znanje i bogato višegodišnje iskustvo. Cilj izdavanja nove knjige na temu sigurnosti hrane nije bila samo identificirati osnovne teorije sigurnosti hrane već i prikaz najboljih primjera i praktičnih iskustava aktualne problematike.

Poglavlja prikazana u ovoj knjizi ne baziraju se na pojedinačnim znanstvenim radovima, već su predstavljena kao osnovno stručno štivo prikazano na jednom mjestu uz praktični prilog iz iskustva autora i njegova promišljanja o budućim kretanjima u području politike sigurnosti hrane.

Ova knjiga bi trebala dodatno doprinijeti razumijevanju pojmova i principa sigurnosti hrane, svima kojima se bave predmetnom problematikom te svim onima koji pokazuju interes prema ovom specifičnom području koje je postalo sastavni dio života moderne ljudske zajednice.

Dinamično područje sigurnosti hrane obuhvaćeno ovom knjigom prikazano je kroz 19 poglavlja:

 

 1. POLITIKA SIGURNOSTI HRANE
  Ivona Babić, Jelena Đugum
 1. UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU HRANE U PRAKSI
  Marijan Katalenić, Diana Kujundžić
 1. ANALIZA RIZIKA: PROCJENA RIZIKA, UPRAVLJANJE RIZIKOM I OBAVJEŠĆIVANJE O RIZIKU
  Andrea Gross-Bošković, Zorica Jurković, Sara Mikrut
 1. SLJEDIVOST HRANE
  Stanka Vadnjal, Andrej Kirbiš, Ksenija Šinigoj Gačnik, Jelena Đugum
 1. RASFF SUSTAV KAO ALAT SLUŽBENIH KONTOLA
  Jelena Đugum, Ivona Babić
 1. ANALIZA KRITIČNIH KONTOLONIH TOČAKA – HACCP
  Branka Magdalenić
 1. OSNOVNA NAČELA I MJERE DOBRE PRAKSE U LANCU HRANE
  Marina Krvavica

Nema linka

 1. PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA
  Marinko Pleština, Sandra Neđeral
 1. PROCESI KONZERVIRANJA HRANE
  Drago Šubarić, Đurđica Ačkar, Jurislav Babić
 1. MODERAN PRISTUP MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA U HRANI 
  Andrea Benussi-Skukan, Petra Džidara
 1. MIKROBIOLOŠKI KRITERIJI
  Jadranka Frece, Ksenija Markov
 1. EPIDEMILOŠKI ASPEKTI BOLESTI KOJE SE PRENOSE HRANOM
  Vedran Poljak, Krunoslav Capak, Diana Brlek-Gorski, Pavle Jeličić, Mladen Smoljanović
 1. ALIMENTARNE TOKSIKOINFEKCIJE I DRUGA IZVANRADNA STANJA POVEZANA S HRANOM
  Andrej Ovca, Eva Bičič, Martin Bauer, Dražen Lušić
 1. UZORKOVANJE I LABORATORIJSKE ANALIZE
  Andrea Humski, Jelka Pleadin
 1. UZORKOVANJE HRANE U SVRHU ANALIZE KONTANIMANATA I PROCIJENE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI
  Jasna Bošnir, Dario Lasić, Gordana Jurak, Martina Bevardi
 1. SUDIONCI U SUSTAVU SIGURNOSTI HRANE
  Ita Juroš
 1. SIGURNOST HRANE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI
  Nada Knežević, Nina Puhač Bogadi, Jadranka Frece
 1. ULOGA INFORMACIJA O HRANI I OZNAČAVANJA HRANE U ZAŠTITI INTERESA I SIGURNOSTI POTROŠAČA
  Jelena Meštrić

nema linka

 1. ZAŠTITA POTROŠAČA
  Marjana Peterman, Tanja Pajk Žontar, Dražen Lušić

S poštovanjem,

Aleš KRULEC

Inštitut za sanitarno inženirstvo, Ljubljana-SI

Slovenian member of International Environmental Health Group