1

REGISTRACIJA / PRIJAVNICAVAŽNE OBAVIJESTI


* Politika otkazivanja:

Otkazivanje rezervacije mora se izvršiti u pisanom obliku i to e-mailom te mora biti potvrđeno sa strane organizatora.
Osim u slučaju više sile***, prilikom eventualnog otkazivanja sudjelovanja, organizator u ime administrativnih i tehničkih troškova ima pravo zadržati određeni iznos uplaćene kotizacije, kao i smještaja ukoliko je bilo i plaćanje istog obavljeno na ime organizatora..

  • 6 dana prije događaja, organizator zadržava 100 % iznosa uplaćene kotizacije i
  • 7 – 15 dana prije događaja, organizator zadržava 70% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja
  • 16 – 30 dana prije događaja, organizator zadržava 50% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja
  • 31 – 45 dana prije događaja, organizator zadržava 30% iznosa uplaćenih kotizacija i smještaja
  • 46 i više dana …. organizator vraća 100 % iznos uplaćenih kotizacija, umanjen za iznos nastalih administrativnih troškova (cca 15%).

*** Viša sila, događaj koji se nije mogao predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu i nisu mogle uticati (događaj mora biti za subjekt neočekivan, izvanredan, nepredvidiv), npr. ratno stanje, štrajk, elementarne nepogode i sl. Viša sila u građanskom pravu sastoji se u tome što njezino postojanje u pravilu isključuje odgovornost za štetu.

DOBRO DOŠLI U BRČKO

8. – 9. 5. 2023.