POPIS AUTORA I KOAUTORA PO ABECEDNOM REDU

AČKAR Đurđica SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska, Email:  dackar@ptfos.hr
BABIĆ  Ivona MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Email:  babic.ivona1@gmail.com
BABIĆ Jurislav SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatsk
BAUER Martin SVEUČILIŠTE U LJUBLJANI, ZDRAVSTVENI FAKULTET, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
BENUSSI-SKUKAN Andrea SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, CENTAR ZA KONTROLU NAMIRNICA, Jagićeva 31, 10000 Zagreb, Hrvatska, Email:  abskukan@ckn.pbf.hr
BEVARDI Martina  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ”Dr. ANDRIJA ŠTAMPAR”, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb, HrvatskA
BIČIČ Eva SVEUČILIŠTE U LJUBLJANI, ZDRAVSTVENI FAKULTET, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
BOŠNIR  Jasna ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ”Dr. ANDRIJA ŠTAMPAR”, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb, Hrvatska, Email:  jasna.bosnir@stampar.hr
BRLEK-GORSKI Diana HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
CAPAK Krunoslav HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
DŽIDARA Petra SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, CENTAR ZA KONTROLU NAMIRNICA, Jagićeva 31, 10000 Zagreb, Hrvatska
ĐUGUM Jelena MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE REPUBLIKE HRVATSKE, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Email:  jelena.dugum@mps.hr
FRECE Jadranka SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, Pirottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska, Email: jadranka.frece@pbf.hr
HUMSKIAndrea HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Hrvatska, Email:  humski@veinst.hr
GROSS – BOŠKOVIĆ Andrea HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU, Ivana Gundulića 36 b, 31000 Osijek, Hrvatska, Email:  agros-boskovic@hah.hr
JELIČIĆ Pavle HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
JURAK Gordana ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ”Dr. ANDRIJA ŠTAMPAR”, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb, Hrvatska
JURKOVIĆ Zorica HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU, Ivana Gundulića 36 b, 31000 Osijek, Hrvatska
JUROŠ  Ita HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, Email: ijuros@hgk.hr
KATALENIĆ Marijan HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska, Email: katalenic@hzjz.hr
KIRBIŠ Andrej SVEUČILIŠTE U LJUBLJANI, VETERINARSKI FAKULTET, INSTITUT ZA HIGIENU I BROMATOLOGIJU, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana , Slovenija
KNEŽEVIĆ Nada PODRAVKA d. d., Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, Hrvatska, Email:  nada.knezevic@podravka.hr
KRVAVICA Marina VELEUČILIŠTE ”MARKO MARULIĆ” U KNINU, Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin, Hrvatska, Email: mkrvavica@veleknin.hr
KUJUNDŽIĆ Diana KRAŠ d. d. prehrambena industrija, Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska
LASIĆ Dario ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ”Dr. ANDRIJA ŠTAMPAR”, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb, Hrvatska
LUŠIĆ Dražen SVEUČILIŠTE U RIJEKI, MEDICINSKI FAKULTET, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka, Hrvatska
MAGDALENIĆ Branka AGROKOR d. d., Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb, Email: b.magdalenic@gmail.com
MARKOV Ksenija SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, Pirottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
MEŠTRIĆ Jelena IREKS-AROMA d. o. o., Radnička cesta 37, 10000 Zagreb, Hrvatska, Email:  jelena.mestric@ireks-aroma.hr
MIKRUT Sara HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU, Ivana Gundulića 36 b, 31000 Osijek, Hrvatska
NEĐERAL  Sandra SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, Pirottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska, Email:snedjer@pbf.hr
OVCA Andrej SVEUČILIŠTE U LJUBLJANI, ZDRAVSTVENI FAKULTET, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, Email:  andrej.ovca@zf.uni-lj.si
PAJK ŽONTAR Tanja MEĐUNARODNI INSTITUT ZA POTROŠAČKA ISTRAŽIVANJA, Frankopanska ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
PETERMAN Marjana SAVEZ POTROŠAĆA SLOVENIJE, Fankopanska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, E-mail:  marjana.peterman@zps.si
PLEADIN Jelka HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Hrvatska
PLEŠTINA  Marinko JAMNICA d.d., Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska, Email: marinko.plestina@jamnica.hr
POLJAK Vedran HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska, Email:  vedran.poljak@hzjz.hr
PUHAČ BOGADI Nina PODRAVKA d. d., Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, Hrvatska
SMOLJANOVIČ Mladen SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET, Šoltanska 2, 21000 Split, Hrvatska
ŠINIGOJ GAČNIK Ksenija SVEUČILIŠTE U LJUBLJANI, VETERINARSKI FAKULTET, INSTITUT ZA HIGIENU I BROMATOLOGIJU, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija,
ŠUBARIĆ Drago SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, Hrvatska
VADNJAL Stanka SVEUČILIŠTE U LJUBLJANI, VETERINARSKI FAKULTET, INSTITUT ZA HIGIENU I BROMATOLOGIJU, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana , Slovenija, Email:  stanka.vadnjal@vf.uni-lj.si