Ivona BABIĆ

Dr. sc. Ivona Babić, rođena 1978. godine u Zagrebu, mlada znanstvenica koja je i još će privući pozornost znanstvene i stručne javnosti. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2004. i doktorirala 2011. godine. Od 2005. godine djelatnica je Ministarstva poljoprivrede i radi na poslovima politike sigurnosti i kvalitete hrane. Njezin opus i profesionalno iskustvo uključuje aktivno sudjelovanje u aktivnostima pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u području sigurnosti hrane, politike kvalitete hrane i poljoprivrede, izradu strateških dokumenata te izradu zakonodavstva u području sigurnosti i kvalitete hrane. Bila je stipendistica European Fund for the Balkans što joj je omogućilo stručno usavršavanje kroz radno iskustvo u Glavnoj upravi za higijenu, sigurnost hrane i prehranu Ministarstva zdravstva u Italiji.

Autorica je i koautorica znanstvenih radova iz područja prehrambene tehnologije citiranih u znanstvenim bazama. U svrhu stručnog usavršavanja sudjeluje na mnogobrojnim treninzima i edukacijama gdje aktivno sudjeluje u promociji i politici sigurnosti i kvalitete hrane.

Svoje profesionalno znanje dijeli i surađuje s mnogim istraživačkim institucijama i nadležnim tijelima kako u Hrvatskoj tako i šire po Europi. Članica je mnogih domaćih i stranih asocijacija iz područja sigurnosti i kvalitete hrane. Mlada znanstvenica predstavlja generaciju ljudi koji su sa svojim znanjem i vještinama doprinijeli podizanju razine razumijevanja i razvoju struke koja je dinamična, interdisciplinarna i sustavno nekontrolirana.

Jelena ĐUGUM

Doc. dr. sc. Jelena Đugum rođena je 1973. godine u Zagrebu. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1998. i doktorirala 2007. godine. Tijekom stručnog usavršavanja bila je stipendistica Österreichischer Austauschdienst, Büro für Akademische Mobilität, kao i Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Tijekom proteklih godina na temeljima profesionalnog usavršavanja i stečenog znanja, najprije kao asistentica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu i od travnja 2005. godine kao stalna zaposlenica Ministarstva poljoprivrede na poslovima vezanim za prehrambenu industriju, sigurnost hrane i ruralni razvoj, izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta i znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području Biotehničkih znanosti. Dokazani je stručnjak s međunarodnim autoritetom, članica pregovaračkog tima koji je pripremao stručnu podlogu pristupnog ugovora Republike Hrvatske za prijem u Europsku uniju, za područje poljoprivrede i ruralnog razvoja, te sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne politike. Iskustvo je stekla i kao ravnateljica Uprave za sigurnost i kakvoću hrane Ministarstva poljoprivrede te predsjednica i članica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu. Autorica je i koautorica 20-ak znanstvenih radova citiranih u znanstvenim bazama, u kojima se može prepoznati znanstveni nemir i stalna promišljanja koje nas navode na svakodnevna preispitivanja prisutnih stereotipa.

Znanstveni i stručni radovi Jelene Đugum pisani su jednostavnim i jasnim stilom znanstvenice koja ne razmišlja o prehrambenoj industriji, sigurnosti hrane i ruralnom razvoju kao specijalist, već kao znanstvenica koju zanima širi spektar tema primjenjivih u svakodnevnom životu. Konzultantske radionice i stručna predavanja za FAO, GIZ, IEP, itd., pored materinjeg hrvatskog vodi na engleskom i njemačkom jeziku. Članica je nekoliko znanstvenih i stručnih asocijacija kao i Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj Akademije (HAZU).