Prehrambeno – biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru

Croatian Jounal of Food Science Tehnology

http://sigurnosthrane.eu/images/obavijest_o_knjizi.pdf

Bljesak.info

http://www.bljesak.info/mob/clanak/115830

Gospodarski list 

http://sigurnosthrane.eu/images/GOSPODARSKI_LIST.pdf

Hrvatska agencija za hranu

https://www.hah.hr/predstavljena-knjiga-uvod-u-sigurnost-hrane/

Hrvatska radio-televizija – emisija Dobro jutro Hrvatska

Iće & piće

http://sigurnosthrane.eu/images/No41_4_Kitch-lit.pdf

Osječka televizija (Dnevnik 27.06.2015 – 15:17)

Veterina portal

http://veterina.com.hr/?p=40928

Veterinarska stanica

http://sigurnosthrane.eu/images/Pages_from_veterinarska_stanica_01_2015_-_samo_%C4%8Dlanek.pdf

Ružica GELO, dipl. ing.

Pregovaračica RH za poglavlje 12., Direktorica Sektora za međunarodne poslove, Hrvatska gospodarska komora

Sloboda kretanja roba, uključivo i hrane, temeljno je načelo na kojemu počiva Europska unija, a omogućuje slobodno kolanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda između svih država članica bez ikakvih carinskih i necarinskih prepreka. Proizvod pušten u promet u jednoj državi članici, može konzumirati potrošač bilo koje druge države članice. Postojanje jedinstvenoga tržišta hrane Europske unije zahtijeva definiranje jedinstvenih pravila u području sigurnosti hrane. Time se osiguravaju ravnopravni tržišni uvjeti unutar Europske unije, a svakom potrošaču jamči pristup zdravstveno ispravnoj hrani. Na temelju iskustava stečenih u nekoliko incidenata koji su se dogodili koncem 90-ih godina prošloga stoljeća, Europska je unija kreirala jedinstvenu politiku sigurnosti hrane koja nudi integrirani pristup u svim fazama proizvodnje hrane. Knjiga Uvod u sigurnost hrane obrađuje sve aspekte ove politike Europske unije i daje jedinstven prikaz njezinih elemenata koji svaki stručnjak, proizvođač, ali i potrošač, trebaju i moraju znati. Posebna vrijednost ove knjige proistječe iz njezina multidisciplinarnog karaktera koji joj daje tim autora, stručnjaka u različitim područjima koji su svoja znanja stjecali i primjenjivali u području znanosti i proizvodnje te donošenja i implementacije propisa. Zajednički rad hrvatskih i slovenskih stručnjaka dodatna je vrijednost knjige, prve takve u Hrvatskoj.

prim. izr. prof. dr. Ivan ERŽEN, dr. med.

Specijalist epidemiologije i specijalist za javno zdravlje, direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje Republike Slovenije

Suvremeni način života donosi iznimno velike promjene u proizvodnji i opskrbi stanovništva hranom. Rizicima koji su se pojavljivali u prošlosti pridružili su se novi, a neki među njima mogu imati još negativniji učinak na zdravlje potrošača. To je prije svega povezano s time što je prehrambeni lanac duži, udio je onih koji su povezani s potrošnjom djelomično ili potpuno prerađene hrane u porastu, a raznolikost prehrambenih proizvoda koji se nude potrošačima iznimno velika. Sve to postavlja velike izazove pred proizvođače hrane u odnosu na potrošače. Knjiga Uvod u sigurnost hrane pojavljuje se u pravo vrijeme. Autori su se odlučili za cjelovit pristup koji je u trenutačnoj poplavi podataka i informacija još dragocjeniji. Pripremili su opsežan tekst koji se bavi svim aspektima sigurnosti hrane. Sadržaj je jednako važan za stručnjake koji rade u području proizvodnje i prerade hrane kao i za potrošače jer je osviješteni potrošač od ključne važnosti u procesu proizvodnje sigurne hrane. Uz pomoć ove knjige potrošači su opunomoćeni/osviješteni i kao takvi pravi partneri u nastojanju da se poboljša sigurnost hrane. Knjiga će svima koji će je pročitati postati vrijedan alat za budući rad. Proširit će vidike i omogućiti bolje razumijevanje složenosti i zahtjevnosti procesa u proizvodnji i opskrbi stanovništva sigurnom hranom. Nova znanja i spoznaje pridonijet će uspostavi radnih procesa u kojima će rizik od kontaminacije hrane biti sve manji. Knjigu krasi i atraktivan grafički dizajn i didaktički pristup pa će je čitatelji radije uzeti u ruke. Siguran sam da će im biti od velike pomoći u nastojanju da se poboljša zdravlje potrošača.