1

naslovna

Koncert za 20 godina EFSA

Koncertom u Teatro Regio u Parmi, Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u srijedu, 5. 10.2022. obilježit će i proslaviti 20. obljetnicu od osnivanja.

EFSA još od 2002. godine znanstveno savjetuje i time podržava evropski sistem sigurnosti hrane. Svijet je u dvadeset godina doživio mnoge promjene, znanost je evoluirala, a pojavili su se i novi rizici. Misija je, međutim, ostala ista, doprinositi zaštiti potrošača, kao i zaštiti biljaka, životinja i okoliša od rizika duž prehrambenoga lanca.

naslovna, novosti

Od EU kampanje do projekta u BiH

Kako bi povećala informiranost potrošača pri svakodnevnom odabiru hrane i ukazala na visoke EU standarde koji jamče da je hrana u Europskoj uniji sigurna za konzumaciju, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u suradnji s Europskom agencijom za sigurnost hrane * (EFSA), najvišim savjetodavnim tijelom Unije u području sigurnosti hrane, i zajedno s partnerima iz raznih struktura drugu godinu zaredom uspješno provodi kampanju „EU bira sigurnu hranu“. 

naslovna, novosti

O konferenciji…

Povodom velikog zanimanja potrošača BiH za kampanju Europske agencije za sigurnost hrane  (EFSA) o sigurnosti hrane u Kongresnom centru  hotela Mostar u Mostaru Europski centar izvrsnosti potrošača u suradnji s Agencijom za sugurnost hrane Bosne i Hercegovine, Institucijom ombudsmana za zaštitu potrošača BiH te Federalnim agromediteranskim zavodom iz Mostara organizira Međunarodnu konferenciju o sigurnosti hrane za potrošače s osvrtom na situaciju u BiH pod nazivom „I BiH bira sigurnu hranu!“.

Pandemija bolesti COVID-19 i rat u Ukrajini pokazali su da postojeći opskrbni lanci nisu otporni na velike, globalne šokove, što je europsko, pa tako i gospodarstvo BiH, uključujući i poljoprivredno-prehrambeni sektor, stavilo pred velike izazove.

Odgovarajući na nove okolnosti, EU zajedničkom politikom želi približiti lance opskrbe, smanjiti kupovinu izvan jedinstvenog unutarnjeg tržišta EU-a i približiti proizvodne kapacitete. Prioritet postaju zemljopisna blizina i kvaliteta te neka nova partnerstva i ekosustavi. Taj prioritet može biti presudan za novo pozicioniranje proizvođača hrane, obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva, mikro, mala, srednja i srednje velika poduzeća te stvara nove poslovne mogućnosti, ali i probleme van za proizvođače i logističare van EU.

naslovna

Zajednička kampanja zemalja članica EU i EFSA-e „EU bira sigurnu hranu“

Kakva je razlika između oznake „upotrebljivo do“ i „najbolje upotrijebiti do“ na deklaracijama hrane? Postoje li pravila higijene kojih bismo se trebali pridržavati kako bi naše obitelji bile sigurne? Trebamo li biti zabrinuti zbog prehrambenih aditiva? To su neka od pitanja europskih potrošača na koja odgovara kampanja „EU bira sigurnu hranu“ (#EUChooseSafeFood), i to kroz pojašnjavanje znanosti koja stoji iza sigurnosti hrane u Europskoj uniji. Na temelju uspješne prve faze, druga godina kampanje obuhvatila je niz novih tema.

naslovna, novosti