Naslov: UVOD U SIGURNOST HRANE
Urednice: Ivona BABIĆ i Jelena ĐUGUM sa suradnicima
Tehnički urednik: Aleš KRULEC
Nakladnik: INŠTITUT ZA SANITARNO INŽENIRSTVO
Institut of Food Safety and Environmental Health
Zaloška cesta 155, SI-1000 Ljubljana
www.institut-isi.si
info@institut-isi.si
Za nakladnika: Aleš KRULEC, Mojca JEVŠNIK, Dražen LUŠIĆ i Vedrana JURĆEVIĆ-PODOBNIK
Godina izdavanja: 2014.
Jezik pisanja: hrvatski
Oblikovanje naslovnice: Ivana BOBAN
Oblikovanje teksta: Tempora Rijeka, Hrvatska
Tisak:  AKD d.o.o. Zagreb, Hrvatska

 

Urednički odbor se zahvaljuje svim recenzentima iz Prehrambenog-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani koji su sudjelovali u postupku izrade knjige.

 

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana614.31(082)
UVOD u sigurnost hrane / [uredniški odbor Ivona Babić, Jelena Đugum, Aleš Krulec]. – Ljubljana: Inštitut za sanitarno inženirstvo, 2014.ISBN 978-961-92846-2-91. Babić, Ivona

274392532

 

Članci odražavaju stavove autora, a ne nužno ustanove u kojoj su zaposleni, odnosno nakladnika i uredništva knjige "Uvod u sigurnost hrane".

Copyright© Inštitut za sanitarno inženirstvo©. Sva prava pridržana. Umnožavanje bez pisne suglasnosti nositelja autorskih prava nije dozvoljeno !