Autori: Andrea HUMSKI, Jelka PLEADIN
Autor za korespondenciju: Andrea HUMSKI

Ključne riječi: sigurnost hrane, provedba uzorkovanja, laboratorijske analize, sustav upravljanja

Sažetak: 
U cilju osiguranja sigurnosti  hrane i učinkovitosti sustava, nužna je provedba monitoringa i nadzora tijekom proizvodnje hrane i njenog stavljanja na tržište. Uzorkovanje hrane provodi se s ciljem izuzimanja reprezentativnog uzorka, a koji treba odražavati obilježja populacije i predstavljati njen prosječan sastav za laboratorijsku analizu. Pri tom se koriste različite metode uzorkovanja od strane osoba odgovornih za provedbu službenih kontrola, uz definiran način te količinu i broj uzoraka koje je potrebno uzeti za analizu. Važna je i uporaba prikladne opreme, pribora te pakiranja i prikladnog označavanja uzoraka koji se potom zajedno s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju u laboratorij na ispitivanje mikrobioloških, kemijskih, senzorskih ili drugih značajnih svojstava hrane. Laboratoriji su, primjenom prikladnih postupaka i provedbom sustava upravljanja, dužni osigurati optimalne uvjete za prihvat, pripremu i čuvanje uzoraka namijenjenih analizi te uporabom specifičnih i selektivnih validiranih analitičkih metoda dati vjerodostojne analitičke podatke.

Tags: No tags