Autori: Nada KNEŽEVIĆ, Nina PUHAČ BOGADI, Jadranka FRECE
Autor za korespondenciju: Nada KNEŽEVIĆ

Ključne riječi: sigurnost hrane,opasnosti u hrani, međunarodna trgovina, mišljenje potrošača, RASFF

Sažetak: 
Kako raste obujam međunarodne trgovine hranom, raste i prijetnja od prijenosa hranom opasnih patogena te bolesti izazvanih hranom. Opasnosti u hrani se mogu pojaviti u obliku mikotoksina, ostataka pesticida i drugih tvari čija prisutnost može dovesti do povrata ili uništenja pošiljki u zemlji uvoznici. Zahtjevi vezani uz sigurnost i higijenu hrane uspostavljaju se i primjenjuju u cilju zaštite zdravlja potrošača s jedne i ukidanja nepotrebnih uvoznih barijera s druge strane.
Cilj ovog poglavlja je istaknuti i raspraviti sve aspekte i izazove u međunarodnoj trgovini hranom, s naglaskom na SAD i Europsku uniju, u kojima su u novije vrijeme mjere sigurnosti hrane postale prioritet, kako za nadležna tijela koja provode nadzor pri uvozu, tako i za same potrošače kojima je ona u konačnici i namijenjena. Zaključak je da je potrebna bolja učinkovitost sustava službenih kontrola i veća transparentnost kod izvješćivanja o nesukladnostima kako bi se zaštitili interesi potrošača i spriječile moguće zlouporabe.

Tags: No tags