Autori: Jelena ĐUGUM, Ivona BABIĆ
Autor za korespondenciju:  Jelena ĐUGUM

Ključne riječi: sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, RASFF, službene kontrole

Sažetak:
Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) je učinkovit alat službenih kontrola koji omogućuje brzo obavješćivanje o rizicima za zdravlje ljudi koji potječu od hrane ili hrane za životinje i mjerama koje su poduzete od strane nadležnih tijela u svrhu osiguranja sigurnosti hrane i hrane za životinje te zaštite zdravlja ljudi. Razmjena informacija kroz RASFF sustav pomaže državama članicama da djeluju brže i koordinirano kao odgovor na zdravstvene prijetnje koje potječu od hrane ili hrane za životinje. RASFF sustav uključuje: države članice EU, Europsku komisiju, EFSA-e, ESA-u te EEA zemlje: Norvešku, Lihtenštajn i Island, a sustavom upravlja Europska komisija. U svrhu ispravne i brze komunikacije, svaka članica RASFF sustava ima određenu kontakt točku koja predstavlja članicu mreže. Kada članica RASFF sustava ima informaciju o postojanju ozbiljnog izravnog ili neizravnog rizika za zdravlje ljudi koji potječe od hrane ili hrane za životinje o tome mora odmah obavijestiti Europsku komisiju kroz RASFF sustav. Prema ozbiljnosti rizika i distribuciji proizvoda na tržištu, RASFF obavijest se klasificira kao „Hitna obavijest“, „Obavijest za informaciju“ ili „Obavijest o odbijanju s granice“.

Tags: No tags