Autori: Marinko PLEŠTINA, Sandra NEĐERAL
Autor za korespondenciju: Marinko PLEŠTINA

Ključne riječi:  projektiranje, tehnološki proces, sigurnost, kvaliteta, higijena, mineralna voda

Sažetak:
U ovom radu opisan je postupak projektiranja tehnološkog procesa općenito, kao i projektiranje tehnološkog procesa punjenja negazirane prirodne mineralne vode. Budući da se radi o hrani, navedene su i bitne razlike i specifičnosti kod projektiranja tehnološkog procesa u odnosu na druge industrijske grane. Velika različitost polaznih sirovina za proizvodnju hrane, kao i raznovrsnost samih prehrambenih proizvoda, čini projektiranje tehnološkog procesa u prehrambenoj industriji kompleksnim i specifičnim. Projektiranje tehnološkog procesa uključuje nizanje jediničnih operacija koje predstavljaju različite mehaničko-fizikalne, kemijske i enzimske promjene materijala, odnosno operacije prijenosa tvari i energije, kao što su miješanje, zagrijavanje, hlađenje, filtriranje, kako bi se postigao cilj – proizvodnja željenog gotovog proizvoda. Kao i u ostalim granama proizvodnje, projektiranje tehnološkog procesa u prehrambenoj industriji treba biti usmjereno na smanjenje investicijskih troškova, troškova proizvodnje, nabave opreme, pomoćnih materijala, troškova sirovina i energenata, osiguravajući pritom što je moguću veću fleksibilnost i prilagodljivost procesa sve većim zahtjevima tržišta. Uz navedeno, faktor koji je neizostavan od samog početka pri projektiranju tehnološkog procesa u prehrambenoj industriji, zadovoljavanje je strogih zahtjeva propisa o hrani, s ciljem očuvanja sigurnosti i kvalitete proizvoda za vrijeme tehnološkog procesa proizvodnje i tijekom perioda roka trajanja proizvoda namijenjenog krajnjem potrošaču.

Tags: No tags