Autori: Vedran POLJAK, Krunoslav CAPAK, Diana BRLEK-GORSKI, Pavle JELIČIĆ, Mladen SMOLJANOVIĆ
Autor za korespondenciju: Vedran POLJAK

Ključne riječi: hrana, alimentarne toksikoinfekcije, opasnost, rizik, mikrobiološka procjena rizika

Sažetak: 
Hrana je tvar ili proizvod namijenjen za prehranu ljudi, a higijena hrane obuhvaća sve mjere i uvjete potrebne za smanjenje opasnosti na prihvatljivu razinu kako bi potrošač konzumirao sigurnu hranu koja neće narušiti njegovo zdravlje. Alimentarne toksikoinfekcije kao posljedica konzumacije mikrobiološki kontaminirane hrane su u kontinuiranom porastu te u zemljama u razvoju i u razvijenim zemljama  predstavljaju jedan od najvećih javnozdravstvenih problema. Razlog tome su socijalne promjene u stilu života, tehnološke promjene načina proizvodnje hrane, globalizacija i produženje lanca opskrbe hranom, svekoliko zagađenje okoliša i povećana osjetljivost dijelova populacije. Unatoč naporima i provođenju mjera u području prevencije i kontrole hrane, bakterije Campylobacter spp. i Salmonella spp. glavni su uzročnici bolesti koje se prenose hranom s trendom smanjenja bakterija iz roda Salmonella u razvijenim zemljama. Campylobacter spp. je danas najveći uzročnik alimentarnih toksikoinfekcija u Europskoj uniji u kojoj su zoonoze i dalje velik javnozdravstveni problem. Salmoneloze u Europi, bez obzira na pad oboljelih, ostaju i dalje najveći javnozdravstveni problem prema uzročniku epidemija. Prema kontributivnim faktorima razlozi pojave epidemija u Republici Hrvatskoj su najvećim dijelom uzrokovani ljudskim faktorom što ukazuje na potrebu poboljšanja primjene mjera i alata za smanjenja rizika i potrebe za interaktivnom komunikacijom svih sudionika u lancu opskrbe hranom.

Tags: No tags