Cijenjeni čitatelji,

pred Vama se nalazi knjiga “Uvod u sigurnost hrane”, koju je izdao Inštitut za sanitarno inženirstvo Slovenija i Komora sanitarnih inženjera Slovenije.

U današnje vrijeme povećana je zabrinutost potrošača za zdravlje i sigurnost hrane te pojavu bolesti kao posljedicu, a sve izazvano brojnim incidentima s hranom koji su prisutni posljednjih godina. Propisi o hrani reguliraju jedan ili više općih cilljeva u svrhu osiguravanja visoke razine zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite interesa potrošača.Cilj Zakona o hrani je osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, uzimajući u obzir razlike u opskrbi hranom, uključujući tradicionalne proizvode i pritom osiguravajući učinkovito funkcioniranje tržišta. Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane “od polja do stola” koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje hrane na tržište. Subjekti u poslovanju s hranom su primarno odgovorni za hranu u svim fazama proizvodnje koje su pod njihovom kontrolom i njihova je zakonska obveza uvođenje HACCP sustava, te obveza primjene dobre higijenske prakse. Poglavlja knjige obuhvaćaju područja zakonodavstva, analize rizika, mjera dobre proizvođačke i dobre higijenske prakse, mikrobioloških kriterija kao i epidemioloških aspekata izbijanja bolesti koje potječu od hrane, a sve u svrhu zaštite interesa i sigurnosti potrošača.

Knjiga “Uvod u sigurnost hrane” je namijenjena prije svega stručnjacima koji se bave svim aspektima sigurnosti hrane i zaštite potrošača, svim subjektima u poslovanju s hranom jer se temelji na integriranom i multidisciplinarnom pristupu temeljenom na analizi opasnosti i procjeni vjerojatnosti pojave rizika u svim fazama procesa proizvodnje, prerade i distribucije hrane i hrane za životinje te učenicima i studentima koji žele usvojiti znanja iz područja sigurnosti hrane.
Također, knjiga je namijenjena i samim potrošačima za koje smatram, da će sigurno pronaći odgovore na brojna pitanja zaštite zdravlja i kvalitetnijeg življenja!

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

prof. dr. sc. Mirjana HRUŠKAR
dekanica